Pro získání finančního rozdílu inventury využijte přímo v Dotykačce report Skladové pohyby.


Pokud potřebujete provést inventuru v nákupních cenách, stačí inventuru provést a následně si ve Vzdálené správě zobrazit report provedené inventury (Seznam inventur).


Pokud byly položky naskladněny s nákupní cenou, rozdíl bude v detailu inventury vyčíslen v průměrné nákupní ceně.