Nesoulad mezi tržbami v pokladně a na serveru Finanční správy je způsoben tzv. duplicitními účtenkami. Proč se vytváří?


Duplicita je standardní vlastnost, která může vzniknout během fiskalizace při komunikaci se servery Finanční správy. Duplicity typicky mohou vzniknou ve chvíli, kdy pokladna odešle doklad k evidenci, ale neobdrží do stanoveného času fiskalizační kód ze serveru. V takovém případě vytiskne offline PKP kód a doklad zašle k fiskalizaci později. K automatické fiskalizaci těchto dokladů dochází v půlhodinových intervalech.


Pokud již původní doklad server Finanční správy přijal, ale nestihl ho zpracovat a odeslat včas nazpět, případně pokladna vinou pomalého připojení zprávu nepřijala, či ji odeslala opakovaně, vznikne duplicita. Toto chování je standardní a odpovídá technickým specifikacím komunikace EET.


Pokud jde o duplicitní zprávy k jedné tržbě, pak bude takováto tržba přičtena jen jednou do součtů Celkových částek i Počtu tržeb v aplikaci EET na daňovém portálu. Všechny zprávy se zobrazí v souboru Detailních údajů o tržbách a jsou v aplikaci EET příslušně označeny ve sloupci duplicita (0 nebo 1).


Vícenásobný doklad je veden jako duplicita a je označen příznakem o opakovaném zaslání. Tyto doklady systém Finanční správy automaticky filtruje a nijak tedy nenavyšují tržby. Denní export tržeb si můžete stáhnout na daňovém portálu a porovnat s daty ve Vzdálené správě Dotykačky.


poznamka

Poznámka
Informace, jak Finanční správa nakládá s duplicitními účtenkami najdete v tomto dokumentu.


O export samotných dat, kde jsou již zřejmé případné duplicity, je možné si na daňovém portálu zažádat. Soubor vám do několika dnů připraví ke stažení. Duplicitní účtenky patří do běžné komunikace s Finanční správou.Nesoulad mezi tržbami v pokladně a na serveru Finanční správy je způsobený použitím nevhodných dat ve Vzdálené správě


Další možný nesoulad může vzniknout nesprávně získaným výpisem přehledu tržeb ve Vzdálené správě. V případě použití exportu výchozího přehledu tržeb ve Vzdálené správě, je potřeba brát v potaz, že zde jsou započítány tržby i za nefiskalizované účtenky. Srovnání s přehledem na portálu Finanční správy je tedy zpravidla neproveditelné, pokud využíváte funkce nefiskalizovat účtenky, případně prodeje na fakturu s bankovním převodem.


Doporučujeme tedy  používat na srovnání s fiskalizovanými tržbami na portálu finanční správy pouze sestavu Rozpis DPH a použit filtr FISKALIZOVANÉ. Takto se zobrazí, případně exportují, výsledky pouze fiskalizovaných tržeb, které lze již se záznamy Finanční správy porovnávat.