Při vtyváření požadavku na reklamaci je nutné do formuláře zadat sériové číslo pokladny. Toto číslo je uvedené na obalu (krabici od pokladny), ze zadní strany pokladny a také přímo v pokladně. Zde je postup, jak sériové číslo v pokladně zobrazit:


  1. Stáhněte horní panel systému Android a ťukněte na ikonku ozubeného kolečka (NASTAVENÍ).
    U staršího typu pokladny stáhněte panel na pravé straně, tam kde jsou zobrazené hodiny.


  2. Otevře se nastavení systému Android. Zde zvolte poslední položku Informace o tabletu (u staršího typu pokladny Informace o zařízení).


  3. Nyní ťukněte na položku Stav.


  4. V zobrazeném dialogu odrolujte na konec, kde uvidíte Sériové číslo. Toto číslo uveďte do vytvářené reklamace nebo při případném kontaktu s pracovníky technické podpory.