Při obsluhování zákazníků může nastat situace, kdy se zákazník až na základě celkové útraty rozhodne, jakým způsobem účet zaplatí. 


Běžným příkladem je restaurace, kdy hostovi před placením přineseme ke stolu účet a host po jeho kontrole zvolí, zda účet zaplatí hotově, kartou, nebo třeba stravenkami. V takovém případě hostovi vytiskneme tzv. kontrolní účtenku a účet necháme otevřený (zaparkovaný) do té doby, než budeme znát způsob úhrady. Poté účet standardně uzavřeme zaplacením, vytiskneme účtenku regulérní, tzn. daňový doklad, a hostovi jí předáme. 


Tímto postupem se vyhneme situaci, kdy by se rovnou vytiskl daňový doklad a účet se tak uzavřel ještě předtím, než se host rozhodne, jakým způsobem zaplatí.
Postup pro tisk kontrolní účtenky (uvádíme příklad pro restaurace)

  1. Na Mapě stolů přidávejte na zákazníkův stůl položky podle toho, co si zákazník objednává. Účet můžete průběžně zaparkovat a věnovat se mezitím jiným zákazníkům.
  2. Až bude zákazník připraven zaplatit, ťukněte na jeho stůl a pomocí ikonky s tiskárnou vytiskněte kontrolní účtenku. Také můžete ťuknout na ikonku fialového kolečka se třemi horizontálními tečkami a v dalším kroku vybrat možnost Tisk kontrolní účtenky. Účtenku pak předejte zákazníkovi, aby se mohl rozhodnout, jakou zvolí platební metodu. Aby byla ikonka tiskárny (příp. ikonka Tisk kontrolní účtenky) viditelná, musíte mít v Nastavení aplikace - Tisk přidánu tiskovou úlohu Tisk účtenek.
    • Ikonka s tiskárnou
    • Ikonka Tisk kontrolní účtenky
  3. Až se zákazník rozhodne, jak chce zaplatit, přejděte na Vystavit účet, vyberte platební metodu (případně platbu rozdělte) a uzavřete účet volbou Zaplaceno. Tím dojde k vytisknutí daňového dokladu, který předáte zákazníkovi.