Jestliže potřebujete změnit sazbu DPH u vícero produktů, nebo přecházíte z plátce DPH na neplátce a naopak, máte několik možností, jak to v Dotykačce provést.

 

  • Pokud máte jen malé množství produktů, můžete změnu provést úpravou vlastností jednotlivých produktů přímo v pokladně, nebo ve Vzdálené správě.

  • Pro hromadnou změnu DPH v pokladně využijte editor daňové sazby. Ten najdete v nastavení aplikace Dotykačka v části Pokladna - Nastavení zdanění. Jednoduše nejprve vytvořte novou daňovou sazbu. Poté otevřete editor, vyberte produkty a pak novou daňovou sazbu. Přičemž určíte, zda se cena produktu s novou daňovou sazbou přepočítá nebo zůstane nezměněna.
     
  • Pro hromadnou změnu DPH ve Vzdálené správě použijte funkci přiřazení sazeb DPH, kterou najdete v záhlaví seznamu produktů. Nejprve vytvoříte novou sazbu a poté ji přiřadíte vybraným produktům. Celý postup je velmi podobný tomu na pokladně.