Jestliže potřebujete změnit sazbu DPH u vícero produktů, nebo přecházíte z plátce DPH na neplátce a naopak, máte několik možností, jak to v Dotykačce provést.

 

  • Pokud máte jen malé množství produktů, můžete změnu provést úpravou vlastností jednotlivých produktů přímo v pokladně, nebo ve Vzdálené správě.

  • Pro hromadnou změnu DPH v pokladně využijte editor daňové sazby (k dispozici v Dotykačce od verze 1.230). Ten najdete v nastavení aplikace Dotykačka v části Nastavení zdanění. Jednoduše v prvním kroku vyberte produkty a ve druhém kroku novou daňovou sazbu. Přičemž určíte, zda se cena produktu s novou daňovou sazbou přepočítá nebo zůstane nezměněna. 
  • Pro hromadnou změnu DPH ve Vzdálené správě použijte funkci hromadný výběr. V rámci hromadného výběru zvolíte produkty, jejichž vlastnosti chcete upravit a následně jen upravíte sazbu DPH. Změněná vlastnost se promítne do všech vybraných produktů a uloží. Jakmile dokončíte úpravu produktů, počkejte až si pokladna synchronizuje data. Poté zkontrolujte u vybraných produktů správně změněné DPH a začněte účtovat s novou sazbou.


poznamka

Poznámka
Při změně DPH v hromadném výběru se zachovává koncová prodejní cena s DPH. Při přechodu z neplátce na plátce DPH můžete tedy snadno změnit sazbu daně u všech produktů bez nutnosti importu položek. Koncové prodejní ceny zůstanou vždy zachovány.