Jaká mohou být příčiny?

 1. Systémová funkce Androidu Pohotovostní inteligentní řízení spotřeby je aktivní (USB i Bluetooth).
 2. Tiskárna není nabitá / nebyla řádně nabíjena

 3. Tiskárna není zapnutá / probuzená z úsporného režimu

 4. Tiskárna není spárovaná


Kdy k tomu dochází?

 1. Funkce Pohotovostní inteligentní řízení spotřeby je zapnutá. » přejít na řešení
 2. Tiskárna nebyla připojena potřebnou dobu k elektrické síti. » přejít na řešení
 3. Tiskárna nebo pokladna je nečinná po dobu 1-2 hodiny. » přejít na řešení
 4. Neproběhlo spárování tiskárny s pokladnou. » přejít na řešení

Jak se to projevuje?

Problém se projevuje ztrátou komunikace mezi tabletem a tiskárnou, tzn. není možný tisk.

Jaká jsou řešení?

1. Vypnout v dotykové pokladně řízení spotřeby


V případě, že už došlo ke ztrátě spojení mezi tabletem a tiskárnou, je u Bluetooth tiskárny potřeba vypnout / zapnout Bluetooth. U USB tiskárny je nutné odpojení / připojení kabelu, případně vypnutí a zapnutí zařízení. Pro vyřešení tohoto chování deaktivujte Pohotovostní inteligentní řízení spotřeby. Tato funkce není při používání pokladny důležitá.

 1. Prstem přejeďte od horního okraje obrazovky směrem dolů, čímž stáhnete systémovou lištu Androidu. Ťuknutím na ní se zobrazí ikonka pro přístup do systémového nastavení (1). Ťukněte na ní.

  sE-sc_hvgEkjL44ib6a8lyqooOiQFowg-w.png

 2. V nastavení systému zvolte Baterie(2).

  MjK8YRISvpshq4h_5f7pq0BE7WvWIVnvng.png

 3. Vypněte funkci Pohotovostní inteligentní řízení spotřeby ťuknutím na vypínač (3). Funkce bude vypnutá, až bude vypínač šedivý a přepnutý do polohy vlevo (4).

  r0mkP0yngV9LBHz_CnCibILQFyxAYuBO_A.png

  YcJasnl540c-lhI4fprAr1NluNrrg2n3Qw.png


Od této chvíle již nebude docházet k odpojování tiskárny. Režim řízení spotřeby je vypnutý.

nahoru


2. Řádně nabít akumulátor v tiskárně


Bluetooth tiskárna musí být řádně nabitá. Připojte nabíječku do tiskárny a poté do zásuvky. Pro nabíjení tiskárny nelze použít USB port! Správné nabíjení při vypnuté tiskárně je signalizováno blikajícím modrým světlem. Správné nabíjení při zapnuté tiskárně je signalizováno modře svítícím modrým světlem. 


V případě, že je vypnutá tiskárna zcela nabitá, dojde ke zhasnutí modrého světla. O správném nabití se můžete vzápětí přesvědčit odpojením tiskárny z nabíječky a zapnutím tiskárny tlačítkem POWER. Správný provoz bude signalizován blikajícím červeným světlem.

nahoru


3. Opětovně zapnout tiskárnu


Tiskárna může být po delší době nečinnosti (1-2 hodiny) automaticky vypnuta. To poznáte tak, že nebude svítit žádné kontrolní světlo. Před začátkem tisku je tedy potřeba tiskárnu před použitím v pokladně zapnout a uvést do pohotovostního stavu, kdy na tiskárně bliká červená kontrolka.

nahoru


4. Provést opětovné spárování tiskárny s pokladnou


Pokud je tiskárna v pohotovostním režimu (bliká červená kontrolka), ale stále není funkční tisk, Proveďte opakované spárování tiskárny s pokladnou. Postup, jak spárovat tiskárnu s pokladnu naleznete v uživatelské příručce.poznamka

Poznámka
Další informace naleznete v uživatelské příručce k bluetooth tiskárně.


nahoru