Pokud se vám při práci s platebním terminálem přeruší spojení, kolečko v dialogovém okně se bude točit déle než je obvyklé a platební terminál nebude reagovat (na displeji nebude nic zobrazeno). V takovém případě se zobrazí chybové hlášení Chyba v komunikaci s platebním terminálem:

_j6Bfx0e0cSllQH_HdbrZWX5Z5g4B54Acw.pngŘešením může být vypnutí/zapnutí pokladny a restart platebního terminálu. Pokladnu vypnete a zapnete dlouhým stlačením vypínače na zadní straně pokladny a restart platebního terminálu provedete současným stlačením žlutého tlačítka a tlačítka s tečkou po dobu 2-3s:Jestliže se ani po restartu komunikace neobnoví, podívejte prosím do tohoto článku, který popisuje problémy při komunikaci platebního terminálu s pokladnou a jejich řešení.