Pomocí Dotykačky lze velice jednoduše prodávat zboží se zálohovanými obaly a taktéž sledovat skladové pohyby zálohovaných obalů. Jak nastavit prodej zálohovaných obalů si ukážeme na běžném příkladu prodeje lahvového piva. 

Celkem vytvoříme 4 položky:
 • Zálohovaná lahev - Položka s prodejní cenou 3 Kč, která se nebude odečítat ze skladu. Bude však vždy naúčtována při prodeji produktu pivo Gambrinus 10°. Tato položka slouží jen pro zobrazení na účtence.
   
 • Lahev pivo - Položka, která bude odečítána ze skladu při prodeji piva Gambrinus 10°. Tato položka slouží jen pro odečtení pivní lahve ze skladu.
   
 • Gambrinus 10° - Prodávaný produkt, který bude vždy automaticky účtován společně s položkou Zálohovaná lahev. Při prodeji bude ze skladu odečtena položka Láhev pivo.
   
 • Vrácená lahev - Produkt, který zajistí odečtení -3 Kč z pokladny a přičtení položky Láhev pivo na sklad ve chvíli, kdy zákazník přinese lahev zpět.


Tady je konkrétní postup:

 1. Vytvořte produkt Zálohovaná lahev a vložte ho do skryté kategorie. Takto nebude možné samostatně zálohovanou lahev naúčtovat. Zálohovaná lahev bude mít prodejní cenu 3 Kč. Lahev nebude odečítána ze skladu, bude jen zobrazena na účtence. Ve vlastnostech tohoto produktu nezapomeňte na záložce Obecné zapnout volbu Společný prodej.
   
 2. Vytvořte produkt Lahev pivo a také ho vložte do skryté kategorie. Tento produkt bude odečítán ze skladu v počtu 1 ks. Nic dalšího nenastavujte.

 3. Nyní vytvořte hlavní produkt, který prodáváte společně se zálohovaným obalem, tedy Gambrinus 10°. U tohoto produktu nastavte vlastní prodejní cenu bez zálohy za obal. Produkt Gambrinus 10° se bude také odečítat ze skladu. Nezapomeňte nastavit odtěžování a jako surovinu zvolte Zálohovaná lahev 1 ks a Lahev pivo 1 ks. Při prodeji se tedy ze skladu odečte 1 ks pivní lahve. Díky tomu, že Zálohovaná lahev má aktivní volbu Společný prodej, bude vždy naúčtována společně s produktem Gambrinus 10°.

 4. Vytvořte produkt Vrácená lahev. Tento produkt nebude odečítán ze skladu, deaktivujte tedy volbu Odečítat ze skladu. Prodejní cenu nastavte -3 Kč. Nakonec nastavte odtěžování a jako surovinu opět zvolte Lahev pivo, tentokrát však nastavte -1 ks.


UpozorneníUpozornění

Pokud nemůžete zadat záporné hodnoty u produktů, aktivujte v Nastavení aplikace v části Nastavení pokladny volbu Záporné ceny a Záporné množství.A jak to bude při prodeji?

 • Zákazník zakoupí 3x lahvové pivo Gambrinus. Naúčtujeme tedy 3x produkt Gambrinus 10°. Společně s ním se na účtence automaticky objeví i 3x Zálohovaná lahev a odečte se ze skladu jako Lahev pivo.

 • Zákazník přinese zpět 3 lahve. Tentokrát naúčtujeme 3x Vrácená lahev. Z pokladny bude odečteno -9 Kč a na sklad nám přibude 3x Lahev pivo.


poznamka


Poznámka
Postup, jak na zálohované obaly najdete v kompletní uživatelské příručce.