Pokud v platebním dialogu zvolíte metodu Platební karta a dotyková pokladna přestane reagovat - respektive zelené tlačítko pro zaplacení zůstane zašedlé, znamená to, že pokladna čeká na informaci z platebního terminálu. Tento stav nastane v případě, že máte v pokladně nainstalován ovladač platebního terminálu, avšak platební terminál nemáte k dotykové pokladně fyzicky připojen.


Řešení:

  • Pokud používáte platební terminál od společnosti B-Payment, připojte ho k pokladně a platební terminál prostřednictví ovladače znovu aktivujte.

  • V případě, že používáte jinou značku platebního terminálu nebo terminál vůbec nevlastníte, odinstalujte ovladač platebního terminálu z pokladny. Ovladač je určen pouze pro připojení terminálu B-Payment.


Otevřený účet případně označte jako nezaplacený. Účet si poté najděte v Historii a zde dodatečně upravte možnosti platby ťuknutím na volbu Upravit možnosti platby.
poznamka

Pro přehled Historie se podívejte do uživatelské příručky: 

http://manual.dotykacka.cz/historie.html