Pokud máte v přhledu tržeb uvedený mínusový zisk, znamená to, že máte v produktu či produktech chybně nastavenu nákupní nebo prodejní cenu. Zkrátka produkt nakoupíte za vyšší částku než za jakou ho následně prodáte. V takovém případě doporučujeme podívat se prostřednictvím Vzdálené správy do seznamu položek a zrevidovat u konkrétních produktů nastavené ceny.


Prodejní cenu produktu nastavíte přímo vlastnostech každého produktu.

Prodejní cena produktu


Nákupní cenu upravíte také ve vlastnostech produktu. Najdete ji však na konci stránky u přehledu skladového množství. Nákupní cena jednoho produktu může být pro každý sklad odlišná. Abyste mohli upravit nákupní cenu pro vybraný sklad, je nutné přepnout přepínač Úprava NC bez DPH do polohy ON.

Nákpuní ceny produktů


Po úpravě cen nezapomeňte změny u každého produktu uložit.
poznamka

Pro přehled vlastností produktů se podívejte do uživatelské příručky: 

http://manual.dotykacka.cz/vytvorenismazaniproduktu.html