Standardně dotyková pokladna reaguje na každou provedenou činnost velmi rychle bez prodlev. Pokud dochází při pokladních operacích k delší prodlevě, znamená to, že pokladní aplikace nemá dostatek prostředků pro svoji činnost. V takovém případě:


  • Ověřte, zda nemáte v dotykové pokladně nainstalovány nějaké další aplikace třetích stran. Především Facebook nebo Youtube, případně jiné streamovací služby (různá i-rádia apod.) dokáží operační systém Android velmi vytížit. Tyto aplikace z pokladny standardním způsobem odinstalujte.

  • Pomocí gesta stáhněte horní lištu systému Android v pravé části (tam kde je indikátor Wifi a hodiny) a zvolte Nastavení. Tím se dostanete do nastavení systému Android. Zde ťukněte na položku Aplikace a v seznamu nainstalovaných programů vyberte Dotykačka. Nyní ťukněte na tlačítko Vymazat mezipaměť. Stejný postup proveďte i pro aplikaci Sklad.

    vymazat mezipamet.png

 

dulezite_sdeleni_icon.pngPOZOR!

Nikdy nepoužívejte tlačítko Vymazat data, jinak smažete veškerá nastavení a aplikace tak bude ve výchozím stavu bez jakýchkoliv dat a položek.