Na rozliczeniowy adres e-mail klienta wysyłamy faktury za opłaty licencyjne, a także informacje o niedopłatach lub inne ważne informacje dotyczące płatności i licencji. Dlatego ważne jest, aby Twój adres e-mail stosowany jako rozliczeniowy był aktualny. Na przykład, jeśli nie otrzymujesz regularnych faktur, może to oznaczać niepoprawny lub nieaktywny adres e-mail, który przechowujemy jako rozliczeniowy.


Jak sprawdzić rozliczeniowy adres e-mail i jak go zmienić?

Twój rozliczeniowy adres e-mail jest częścią Twojego konta w chmurze Dotykačka. Dlatego możesz sprawdzić lub zmienić ten adres za pośrednictwem chmury Dotykačka.


  1. Zaloguj się do interfejsu sieciowego chmury Dotykačka pod adresem https://admin.dotykacka.pl.

  2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego i z menu wybierz Ustawienia konta.

  3. Na wyświetlonej stronie kliknij Dane do faktury po lewej stronie i sprawdź swój rozliczeniowy adres w polu E-mail płatnika. Jeśli wprowadzisz tutaj dowolną zmianę, pamiętaj o zapisaniu wszystkich zmian za pomocą przycisku Zapisz w dolnej części.

 

Jeżeli zmieniłeś adres e-mail, zmiana zostanie automatycznie skopiowana do naszego systemu. Od teraz będziesz otrzymywać wszystkie informacje o swojej licencji i rozliczeniach na nowy adres e-mail.