Novinky a změny – proč některé ano a jiné ne…

Dobrý den.

Je skvělé, že se Dotykačka neustále vyvíjí.To je potřeba kvitovat (za předpokladu, že pevně věříme, že dojde i na potřeby jiné, než hospod).


Je škoda, že ne všechny podněty, o nichž bylo dávno řečeno, že na ně také dojde, implementovány nejsou.

Design vzdálené správy je stále hezčí a hezčí, pravda, ale to není tak důležité, jako systém sám. Zkuste se zaměřit více na potřeby obchodníků, nás, kteří jsme povinni provozovat EET je více, než hospod a ještě přibudou…


1. Nechcete uvažovat nad možností hospodského zapnout si zobrazení všech hospodských funkčností v základním nastavení a primárně je neukazovat? Je to opravdu zbytečné a rušivé…


2. Uvítali bychom, kdyby EAN byl jedinečným údajem položky a TISKL SE NA ÚČTENCE


3. Některé tovary nelze zařadit pouze do jedné kategorie – je potřeba mít možnost zařadit je do více kategorií


4. Dávno slibovaná změna ve smyslu zanořování kategorií – tedy zavedení podkategorií nám stále zoufale chybí


Aktuálně jsme narazili na nemilý výsledek změn (nebo se díváme špatně? – v takovém případě předem prosíme za prominutí):

Hromadná změna položek – chceme změnit cenu u více produktů najednou. PROSÍM, KDE JE V POLI PRO ZMĚNU CENY POLOŽKA PRO ZMĚNU CENY? Přiložit screenshot se zmiňovanou situací nelze – button „+Přiložit soubor“ nereaguje… :))

Děkuji. :)


Přeji hezký den.

Za Galerii čokolády a miniatury své choti Sebastian Baldrian—Lomenski


Počet hlasů: 0 Přidat / odebrat hlas.

Dobrý den,


nové funkcionality, které do Dotykačky a zbylých aplikacích přidáváme, se snažíme aby byly co nejuniverzálnější a mohlo je tak využívat co nejširší množství zákazníků. V případě nedávno vydané verze Dotykačky 1.228 bych si dovolil tvrdit, že úpravy využitelné pro "gastro" a "retail" jsou zde zastoupeny v poměru 1:1. Zákazníci ovšem využívají systém poměrně různorodě a jednoznačně říci, že daná funkcionalita je určena striktně pouze pro restaurace, nebo obchod, není u většiny funkcí možné.


Jedinečnost EAN/PLU kódu při zadávání kontrolovat globálně určitě nechceme. Máme totiž zákazníky, kteří tímto způsobem odlišují jednotlivé varianty zboží a možnost zadat EAN k více položkám je pro ně stěžejní. Můžeme ovšem přidat volbu do pokladny, po jejíž aktivaci dojde při ukládání položky (ne při zadávání EAN, zde to možné nebude) ke kontrole záznamu a případné notifikaci o duplicitě.


Práci s podkategoriemi, kategoriemi s oblíbenými, či nejprodávanějšími produkty a také možnost zařadit jeden produkt do více kategorií, jsou funkce, které by část zákazníků jistě ocenila. Bohužel jedná se o zásadní úpravu, která narušuje současnou datovou vazbu mezi položkami a kategoriemi a bez zásadnější změny ji není možné v aplikaci realizovat. Stále však nejsme přesvědčeni, že by danou funkcionalitu a vzhledem k časové náročnosti, v praxi využíval dostatečný počet zákazníků. K úpravě jsme se tak prozatím stále nerozhodli a čas raději věnujeme funkcionalitám, které jsou dle nás globálně přínosnější.


Hromadný výběr na vzdálené správě jsme přepracovali a zásadně rozšířili o většinu parametrů položky. Ovšem jak píšete, chybí zde možnost zadat cenu. Toto odebrání, respektive nezahrnutí do přepracované obrazovky bylo záměrné, neboť základní podstata hromadné výběru je možnost nastavit obecné funkce na více položek (např. povolení odečítání ze skladu, nebo nastavení jednotného štítku k vybraným položkám). Definování jednotné ceny na větší množství různých položek nám však připadalo atypické a volba tak již nebyla přidána.

Pokud jste funkci využívali, nemělo by nám nic bránit ji opět přidat, otázka však je, zda není v případě hromadného přecenění lepší využít již export a následný import položek skrz csv.


S pozdravem

Radim Sedlák

Zákaznická podpora Dotykačka


Opravdu jsou sužby v pohostinství v poměru 1:1 ke všem ostatním obchodním činnostem? …


EAN – z podstaty věci jde o jedinečné označení produktu. Možná je pro někoho „stěžejní“ dávat EAN více různým produktům stejný, ale je naprosto nesmyslné – a když někde používáte termín atypické – patří právě sem. Proč takovým jedincům neumožníte např. zafajfknout možnost používat EAN v nevýhradním režimu?


Kategorie vs. podkategorie – naprosto běžná, samozřejmá a NEZBYTNÁ vazba v rámci vztahů mezi položkami v obchodě i ve výrobě.


Hromadné zadávání cen – ne že jste je „nepřidali“, ale odebrali. Jestliže máme stovky položek, které jsou výrobně (nákladově) na stejné úrovni a tudíž mají stejnou cenu, je–li nutno cenu změnit, pak je logické, že využijeme nástroj hromadné změny cen.


Export x import skrz csv: K čemu slouží funkce hromadného výběru a změn, když máme použít export/import, proč tedy veškeré změny nedělat takto? Je to složitější. Od jakékoli změny touto cestou jsme upustili po několikerých peripetiích, kdy se opakoval vždy stejný problém: Po provedeném exportu, úpravě a následném importu se měněné položky nezměnily ale DUPLIKOVALY. Je možné, že jste tento problém za poslední dva roky vyřešili, ale obáváme se ověřovat si to znovu na vlastní kůži… Nezbývá nám tedy, než se rozhodnout mezi „boucháním“ cen jednotlivě, nebo vyzobáváním duplicit vzniklých nevímproč při reimportu. A to je prašť jako uhoď…


Děkujeme.


Promiňte, ale nabývám dojmu, že již máte dostatek zákazníků, takže se stáváte velkou firmou, která si usnadní práci tím, že zákazníka odbyde obecnými frázemi a vyvíjí se bez potřeby zpětné vazby. Je to škoda…


Sebastian

Login or Signup to post a comment