Duplicity

 Dobrý den.


Pokud jsme správně pochopili manuál, úpravy databáze pomocí CSV, by měly probíhat tak, že při použití stávajícího (existujícího) čísla produktu by mělo dojít k přepsání údajů, při vynechání čísla produktu by měl být vytvořena nová položka produktu.

Avšak i v případě, že na server nahrajeme CSV, v němž jsou již existující položky (úpravy údajů provádíme hromadně v Excelu), ponecháme tedy u nich číslo položky přidělené systémeme Dotykačky při zavedení položky v minulosti, nedojde k přepsání (aktualizaci) stávajících položek, ale k duplikaci: stávaící, upravené položky se prostě do systému „nahrají“, jakoby šlo o nové položky.


Prosím, kde tedy děláme chybu? Děkuji, pěkný den.


Sebastian Baldrian—Lomenski
Počet hlasů: 0 Přidat / odebrat hlas.

Dobrý den,

import položek by měl fungovat přes tak jak popisujete, pro upřesnění vám níže zkusím rozepsat co je třeba dodržet a na co si dát pozor.


Jedinečný identifikátor ProductId, dle kterého se položky párují, je vždy přidělován až při vytvoření produktu systémem. Tedy i v případě, že v prvotním importu, při vytváření položek byl ProductId vámi zadán a neodpovídal existujícímu záznamu, položka byla vytvořena s nově vytvořeným ProductId. V takovém případě je, při dodatečné úpravě položek, nejprve nutné exportovat současné položky ze vzdálené správy. Tím získáte přidělená ProductID, se kterými můžete pracovat. Jinak se položky vytvoří znovu a vzniknou vám duplikáty.

Pro to, abyste se nemuseli starat o shodu ProductId, které nemůžete dopředu ovlivnit, je k dispozici sloupec ExternalId. Nově vytvářeným položkám tedy můžete přidělit ExternalId, podle kterého se při dodatečném importu budou existující položky párovat. Pokud ExternalId existuje, položka se napáruje, pokud neexistuje, vytvoří se nový produkt.

V případě, že chcete ExternalId dodatečně přidělit již vytvořeným položkám, vyexportujte si současné položky ze vzdálené správy. Přidělte jim ExternalId a nazpět importujte i s exportovaným ProductId, čímž se existujícím produktům připíše nové ExternalId. Při budoucích úpravách již ProductId nepoužívejte a vkládejte do importu pouze vše ExternalId.


S pozdravem


Radim Sedlák

Zákaznická podpora Dotykačka

Dobrý den. 

Vážený pane Sedláku, děkuji Vám za odpověď.

Ad 1. odst.: Ano, vím, tak postupujeme

Ad 2. odst.:Měl jsem za to, že ExternalId je značka, kterou nutno používat není, resp. její použití je libovolné a pro zachování stejné sumy položek je potřeba zachovat systémem přidělené ProductId.  Znamená to tedy, že Ext…Id slouží právě tomuto účelu, tedy zabránění duplikacím, ano?

Ad 3. odst. …


Děkuji a přeji krásný den

SBL

Dobrý den,

když to shrnu, ProductId i ExternalId slouží jako identifikátor pro párování položek. ExternalId má výhodu v tom, že si ho může zákazník sám vytvořit a tedy již dopředu ví, jaké ID bude položka mít. Pro opakované importy je tak vhodnější. Jinak je samozřejmě možné využívat pouze ProductId, při správném vyplnění by k duplikaci docházet nemělo. Ideální by bylo, kdybyste mi zaslali import kterým se vám položky duplikovali, abych mohl dohledat co bylo přesnou příčinou. Pokud nechcete váš soubor vkládat sem, do veřejného příspěvku, můžete založit nový požadavek, případně nám rovnou zaslat e-mail na adresu podpora@dotykacka.cz.

Častý problém například bývá, že při úpravě csv souboru v excelu dojde k přeformátování ProductID na číslo v exponenciálním formátu, teda například 1.23E+10, čímž dojde k tomu, že ProductId následně neodpovídá a vytvoří se nový záznam. Pokud ale stahujete ze vzdálené správy přímo XLS, tento problém by neměl nastat. CSV soubor je potřeba při otevírání správně naformátovat.


S pozdravem

Radim Sedlák

Zákaznická podpora Dotykačka


Login or Signup to post a comment