Vylepšení:

  • Přidán nový platební dialog s možností evidence spropitného, vrácené hotovosti a sekundární měny:

  • Upraven dialog párování pokladny a synchronizace dat.
  • Do dialogu slučování účtu doplněna informace o poznámce účtu a zákazníkovi.
  • Přidána podpora pro offline verzi VOP.


Opravy:

  • Zamezeno postupu pro modifikaci již zaplaceného účtu.
  • Zamezeno pádu aplikace při interakci se zobrazeným dialogem pro vyžadované zadání množství.
  • Opraveny problémy s možných chybným zobrazení ovládacích prvků.