Vylepšení:

 • Pro jednoduché a tabulkové zobrazení otevřených účtů doplněno zobrazení náhledu položek delším podržením na účtu:

 • Objednávkové systémy rozšířeny o plnou integraci služby Wolt.
  (Zatím uvolněno jen pro pilotní zákazníky v rámci testovacího provozu.)
 • Automatické odmazávání dat rozšířeno o mazání informací o platebních transakcích kartou.


API Dotykačka:

 • Doplněna POS actions pro vzdálené smazání prázdného otevřeného účtu.
 • POS actions vrací nově číslo objednávky v případě, kdy dojde k modifikaci položek na účtu.
 • POS actions rozšířeno o návrat kompletních tiskových dat při vystavení dokladu.


Opravy:

 • Zabráněno překrytí tlačítka v zobrazení PLU klávesnice samotným názvem položky.
 • Zabráněno dodatečné práci s vystaveným účtem pomocí Mobilního číšníka.
 • Opravena chyba získávání výchozí sazby DPH z kategorie.
 • Opravena funkčnost odmazávání historických skladových pohybů.
 • Uzavření pokladny s propojeným hotovostním strojem rozšířeno o dialog s možností opakovat transakci pokud stroj vykonává transakci jinou.