Vylepšení:

 • Odtěžování skladu přejmenováno na Receptury.
 • Záložka Sklady v detailu produktu rozšířena o výpočet marže a rozpad nákupních cen z receptur.
 • Zákaznický účet rozšířen o možnost zadání data narození.
 • Zaokrouhlování jednotkové ceny při naskladnění při výpočtu z celkové ceny upraveno na 4 desetinná místa.
 • Správa webhooků rozšířena o sloupec Sklad.
 • Úpravy datových sestav:
  • Zobrazen název zvoleného filtru, pokud je vybrána pouze jedna hodnota.
  • Zlepšena čitelnost a doplněny prokliky na detail zvolené položky (konkrétní účtenka, zákazník, uživatel apod.).
  • Doplněn potvrzovací dialog při mazání uložené sestavy.
  • Přidáno tlačítko pro horizontální posun.
  • Přidány grafické exporty do PDF.
  • Upravena podpora řazení.
  • Další dílčí opravy a vylepšení nových sestav.

 • Doplněna podpora pro vyhledávání položek s pevnou mezerou.
 • Upraveny vstupní data pro získání času otevření účtu v detailu dokladu / zaparkovaného účtu.
 • [SK] přidána podpora pro načítání dat z registru ORSR pro zákazníky a dodavatele.


Opravy:

 • Opravena šablona pro import receptur.
 • Opraveno zobrazování stavů fiskalizace v sestavě vystavených dokladů.
 • Opraveny exporty pro Pohodu / Money S3 – nezahrnování stornovaných položek, propisování správné účtované ceny, omezení názvu produktu na limitních 90 znaků (pouze Pohoda).
 • Opraveno zobrazení notifikace o připraveném exportu dat / sestav při omezených uživatelských právech.