Vylepšení:

 • Do části Integrace – Objednávkové systémy doplněny kontaktní údaje na Bolt v případě vrácení odpovídající chyby synchronizace z Boltu. V tomto případě je totiž nutné obrátit se na Bolt a ověřit, zda pro váš podnik správně aktivovali synchronizaci.
 • Do části Integrace – Objednávkové systémy přidána možnost opětovného vyvolání synchronizace po zobrazení chyby.
 • Odebrány samostatné seznamy korekcí a sloučeny s naskladněním. Nově provedené korekce tedy již uvidíte v detailu naskladnění. Korekce provedené v předchozí verzi Vzdálené správy budou v každém naskladnění zobrazeny v samostatné tabulce.
 • Prodejní sestava Tržby prodejci rozšířena o možnost rozpisu dle pokladen
 • Sekce seznamu skladů přesunuta ze seznamů pod záložku Sklady a přejmenována na Nastavení skladů.
 • El. dodací listy doplněny o filtr Stav dodacího listu.
 • Zobrazeno datum vyprodání u vyprodaných skladových položek v Analytických nástrojích.
 • Doplněno uživatelské skladové právo pro přístup k el. dodacím listům.
 • Minimální velikost obrázku produktu pro objednávkové systémy stanovena na 1200x1200 px.
 • Ceny položek v Denním menu zobrazovány s desetinnými místy dle zadaných cen produktů.
 • Doplněna integrace pro registraci příjmu dodacích listů v rámci EDI komunikace.


Vylepšení, která budou přidána později v rámci samostatné aktualizace:

 • Zcela přepracovaný přehled tržeb v sekci prodejních reportů.
 • Přepracované nastavení pokladen s možností definice skrývání kategorií pro jednotlivé pokladny. Později do této sekce přibudou i další nastavení, jako např. nastavení tiskových úloh a další.


Opravy:

 • Zabráněno smazání a úpravy oprávnění u administrátorského uživatelského účtu.
 • Opraveno propisování prodejní ceny z importu naskladnění při zakládání nové položky.
 • Opravena logika přiřazení existujícího uživatelského účtu na další cloudy.
 • Opraveno vyhledávání produktů při zahájení inventury dle štítků.
 • Zamezeno zadání marže>100 % v Hromadném výběru produktů
 • Opravena změna sazby pro prodej s sebou přes Hromadný výběr.
 • Opraveno samovolné přepisování upravené prodejní ceny při naskladnění.
 • Z důvodu vznikající chyby bylo zamezeno řazení dle množství ve skladové sestavě Stav skladu.
 • Oprávnění uživatele ve Vzdálené správě pro přístup k nastavení skladů a seznamu dodavatelů bylo odděleno od práva pro přístup do skladu.
 • Zamezeno chybě s duplikací záznamů pokladen v Nastavení skladů.