Vylepšení:

 • Přidána sekce Objednávky umožňující spravovat objednávky z propojených externích objednávkových systémů:

 • Přidány nové ikony pro mapu stolů:

 • Průvodce aktivací Dotykačky rozšířen o informace o jednotlivých volbách při vytváření nového cloudu nebo nahrazení pokladny:

 • Přidáno oprávnění pro zamezení přepisování počátečního stavu pokladny.
 • Nastavení platby kartou rozšířeno o možnost vykonání uzávěrky platebního terminálu při uzavření pokladny (aktuálně podporováno u terminálů Dotypay, Monet a Sonet).
 • Generování faktur nabízí možnost upozornění na vystavení faktury při hodnotě účtu nad 10 000,- Kč.
 • Doplněna volba pro možnost sdílení zákaznických účtů samostatnými prodejci.
 • Přidáno odmazání starých záznamů o přihlášení uživatelů při aktivní Docházce (optimalizuje rychlost pokladny).
 • Přidána podpora pro Android 11.
 • Přejmenována „krátká poznámka“ ve vlastnostech produktu.
 • Opraveno zobrazení reportů finanční inventury.


Opravy:

 • Zamezeno možným pádům systému v platebním dialogu před placením kartou.
 • Opravena chyba, kdy nebyla tisknuta uzávěrka pokladny.
 • Opraveno připojení zákaznického displeje přes párovací kód.
 • Vyřešena problematika slučování účtů obsahující speciální produkty.
 • Zabráněno sloučení účtů v případě evidence pod odlišnými zákaznickými účty.
 • Opraven výpočet hodnoty pokladny v přehledu tržeb za prodejce a odebrán počáteční stav pokladny.
 • Opraveno jednotné zobrazování měny v platebním dialogu.
 • Zamezeno pádu Dotykačky při vyvolání platby kartou s nulovou částkou.
 • Opraveno zapisování správného uživatele k pokladnímu pohybu při platbě z Mobilního číšníka.
 • Upraven způsob evidence kombinací na výtiscích účtenek a objednávek.
 • Zamezeno pádu aplikace při specifickém postupu při platbě přes terminál SumUp.
 • Zabráněno navrácení z platebního dialogu po tisku miniúčtenky.
 • Zamezeno vystavení účtu běžným uživatelem v případě vytvoření a zaparkování účtu samostatným prodejcem.
 • Opraveno zobrazení prodeje s sebou na zařízení s menším displejem.
 • Opraveno uchování platebních informací z platebního terminálu k dané účtence po nahrazení pokladny s historií.
 • Upraveno zapisování nákupní ceny do inventurního pohybu pro možnost uchování nákupní ceny.
 • Analýza dat uložená v systémové mezipaměti aplikace.
 • Zamezeno možnému namarkování položky v nulové ceně v případě vzdálené úpravy sortimentu u databází s větším objemem produktů.
 • Přidána prevence před duplicitním zpracováním POS Actions při pádu a opětovném spuštění Dotykačky.
 • Umožněno aplikovat slevu na celý účet v rámci POS Actions order/create.