Vylepšení:

 • Výběr cloudu rozšířen o počet aktivních licencí + přidána možnost rychlé změny cloudu kliknutím na záhlaví s názvem cloudu:
   
 • Nová sekce Objednávkové systémy s možnostmi propojení s objednávkovými systémy třetích stran (podpora na straně pokladny bude přidána v další verzi Dotykačky):
   
 • Do vlastností produktů přidána záložka Externí objednávky pro nastavení specifických vlastností produktu a fotografie pro objednávkové systémy:
   
 • Upraven vzhled vlastností zákaznických účtů:
   
 • Na cenovkách lze tisknout také cenu bez DPH.
 • Doplněno číslo platební transakce a variabilní symbol platby do sestavy Prodávané produkty.
 • Detail inventury doplněn o nový sloupec vypisující původní skladové množství – množství před zápisem nové inventury
 • Doplněno ID prodejce (sellerId) do exportu a importu zákazníků. Pokud bude toto číslo vyplněno při importu, nový či stávající zákazník bude přiřazen k vybranému prodejci.
 • Prodloužena doba automatického odhlášení uživatele z webového rozhraní Vzdálené správy ze 2 na 12 hodin.
 • Stav skladu rozšířen o možnost filtrování dle štítků. Pokud tedy máte u produktů štítky dle dodavatelů, můžete je ve stavu skladu nově filtrovat.
 • PDF export tržeb doplněn o záhlaví s IČ a názvem cloudu.
 • Vytvořené kopie produktu jsou nyní zakládány i s případnými surovinami pro odtěžováním.
 • *Sekce Zaměstnanci doplněna o záložku Docházky s možností změny příchodu a odchodu.
 • *Upraven vzhled Správy chodů.


* Bude přidáno později v rámci samostatného hotfixu.


Opravy:

 • Opraveno prohozené zapisování parametrů u sloupců pro speciální produkt (special) a vyráběnou položku (asembledItem) při importu produktů.
 • Zamezeno přemazání informace o aktivních kombinacích při importu produktů.
 • Opraveno napojení pro import produktů ze souboru O2 kasy.
 • Opraveno zobrazení variabilního symbolu plateb v exportu vystavených dokladů.
 • Opraveno chybné ukládání štítků při jejich importu.
 • Opraveno slučování dělených plateb v seznamu vystavených dokladů.
 • Doplněna kontrola na aktivní kombinace před mazáním kategorie.
 • Zabráněno ukládání uživatelem zadaných ID při importu slevových skupin.
 • Opraveno přepnutí skladu při náhledu na existující seznam přiřazených produktů ke skladu.
 • Opraveno řazení produktů dle EAN a PLU.
 • Opraveno chování importu produktů v při vkládání EAN kódů s mezerou.
 • Opraveno zobrazování poznámky v detailu produktu.
 • Při otevření záložky Denního menu se zobrazí vždy menu pro aktuální den.
 • Opraven výstup sestavy Rozpis DPH, umožňující chybně zahrnovat i platební metody z cizích cloudů.
 • Opraveno řazení Denního menu u 10. a následující položky.