VylepšeníOpravy

 • Opravena možnost chybného přiřazení sazby DPH k produktu po změně plátcovství na neplátce DPH
 • Zamezeno pádu aplikace při klepnutí na obrazovku během načítání hmotnosti u certifikovaného WELMEC vážení
 • Zamezeno duplikaci vytvářených stolů na pomalém zařízení
 • Opraven chybný anglický překlad upozornění prodeje s vyšší nákupní cenou, než je prodejní cena
 • Opraveno neúměrně dlouhé generování faktury v případě nastavené čínštiny
 • Upraveno zobrazování filtru tisku dle aktivních funkcí (chody, mapa stolů)
 • Opraveno chybné zahrnování příjmů a výdajů do počátečního stavu hotovosti v případě uskutečnění pohybu samostatným prodejcem
 • Zamezeno možnosti duplicitního prospání objednávky z objednávkového systému Vyzvednisi do Dotykačky
 • Upravena kontrola počtu vybraných položek v kombinacích (přílohy navíc, akce 2+1)
 • Opraveno zobrazení výběru prodeje s sebou na mobilním zařízení
 • Opraveno chybné vystavování storno faktur v číselné řadě účtenek
 • Upraven interní čas u starších skladových pohybů kvůli opravě možného nefunkčního odmazávání dat z pokladny
 • Upraven výtisk potvrzení z platebního terminálu při dělené platbě kartou
 • Opravena chyba při částečném stornu účtu platební kartou
 • Opraveno chování tlačítka Zpět během vystavování dokladu