Vyzvednisi.cz je bezplatný objednávkový systém pro gastropodniky a maloobchod. Je zdarma jak pro firmy, tak pro objednávající. 


Podnik registrujete přímo na webu, kde také vytvoříte prodejní položky. Pro správu objednávek pak slouží speciální aplikace pro prodejce. Objednávky lze v reálném čase přenášet do pokladní aplikace Dotykačka jako otevřené účty. Případně je možné tyto účty v Dotykačce automaticky uzavírat s platbou v hotovosti.


Zákazníci mohou objednávat také přímo na webu nebo prostřednictvím objednávkové aplikace. Objednávková aplikace nově podporuje i online objednávku přímo na stůl. Zákazníci si tak při návštěvě provozovny objednají online přímo od stolu.


Návod pro použití najdete na manual.vyzvednisi.cz


Změny v aktuální verzi: