Vylepšení:


Opravy:

  • Úprava párování položek pomocí EAN kódu u importu naskladnění QANTO
  • Zamezeno duplicitnímu výpočtu marže ze surovin přiřazených k položce s aktivní výrobou
  • Zamezeno problémům s nemožností deaktivovat přiřazení skladu k pokladně
  • Výrazně zrychleno párování položek při importu naskladnění
  • Zamezeno zobrazování smazaných štítků v hromadném výběru položek
  • Doplněna chybová zpráva při pokusu o uložení zákazníka s již existujícím externím označením
  • Opraveno generování cenovek při zobrazování ceny bez DPH
  • Doplněny chybějící sloupce do šablony importu položek
  • Opraveno zobrazení produktů v hromadném výběru na stránce Hlídání množství
  • Opraven proklik na detail dodavatele ze seznamu naskladnění