Vylepšení:

 • Doplněna možnost generování ročního přehledu tržeb.
 • Přidána možnost zadání prefixu čísla objednávek.
 • Zamezeno ponížení bodového konta zákazníka do záporných hodnot z důvodu storna dokladu, zákaznické body se odečtou maximálně do hodnoty 0 bodů.
 • Upraveno chování přesunu účtu na jinou pokladnu s přidanou možností "Přesunout a zaplatit".
 • Zobrazení názvu firmy v seznamu zákazníků.
 • Zobrazen výpočet celkové částky k platbě v případě rozdělení účtu na více dokladů u prodeje v pověření.
 • Přidán týden, měsíc a rok do časových jednotek pokladny při vytváření nového produktu.
 • Odečítání provedených korekcí ve finanční inventuře ze sloupce "Naskladnění".
 • Přidána vlastní číselná řada faktur pro samostatné prodejce.
 • Prodloužena čekací doba při generování reportů tržeb z kalendáře.
 • Doplněna volba při aktivním Welmec režimu pro certifikované vážení o možnost vyžadovat ruční zadání váhy. Takto zvážená položka pak nebude podléhat certifikovanému vážení.
 • Nové tlačítko pro storno dokladu v Historii při zavřené pokladně + přidána informace o nutnosti otevřít pokladnu před provedením storna.
 • Samostatného prodejce lze aktivovat rovnou při vytvoření nového uživatele.
 • Do tiskové úlohy Tisk účtenek přidána možnost tisku informace prodeje s sebou k položkám na účtence.
 • Upraveno zobrazení vlastností produktu na mobilních zařízeních.
 • Podpora pro kombinace v API POS Action Service.
 • Vylepšené formátování HTML u zaslaných dokladů a uzávěrek.


Opravy:

 • Opravena funkcionalita EET na Android 10.
 • Upraveny kroky před odmazáváním skladových zásob z databáze.
 • Zamezeno vystavení děleného účtu odpisem.
 • Upraveno ověřování licenčního klíče při aktivaci na Android 9.
 • Odstraněna překryvná vrstva při vyhledávání produktů na Android 9.
 • Opraveno vynucované zobrazování dialogu zapojení fyzické klávesnice na Android 9.
 • Zamezeno modifikaci interního času záznamů skladových zásob Dotykačkou při přijetí nových dat (naskladnění, korekce, inventura) ze Vzdálené správy nebo API.
 • Zamezeno ořezávání nenumerických znaků při načítání EAN/PLU čtečkou čárových kódů.
 • Opraveno chování aplikace při vystavení objednávky se záporným počtem bodů prostřednictvím objednávkového systému Vyzvednisi.cz.
 • Zamezeno zobrazování smazaných záznamů při textovém vyhledávání v seznamu zákazníků.
 • Zamezeno odečítání dvojnásobného skladového množství, při odtěžování z položky s aktivním společným prodejem pro zálohované obaly.
 • Oprava možného problému s tiskem docházky.
 • Zamezeno zobrazování duplicitních chybových dialogů tisku při odpojené tiskárně, využívané více samostatnými prodejci.
 • Zamezeno zapisování „-ta-xx“ štítku u položek které nejsou vystaveny s prodejem s sebou.
 • Zamezeno vytvoření dvou duplicitních záznamů příchodů či odchodů v evidenci docházky.
 • Opraven způsob zápisu parametru "Vyžadovat zadání ceny" ve vlastnostech produktů do databáze.
 • Zobrazení tlačítka "Vyplaceno" při vytváření storno dokladu a "Navráceno" při stornu odpisu.
 • Opraveno nastavení samostatných prodejců po nahrazení pokladny.
 • Opravena možnost provést refundaci kartou u nezaplaceného storno dokladu.
 • Opraven chybný text výzvy při připojení čtečky čárových kódů na Androidu 5 a výše.
 • Opraveno propisování nákupní ceny suroviny při prodeji po provedeném nahrazení pokladny.
 • Opraven problém s nemožností tisku kopie dokladu.
 • Řešení pro zamezení provádění zdvojených úkonů při zpracování objednávky z API POS Action Services.
 • Oprava možného chybného výpočtu PKP při aplikování slevy.


Změny:

 • Odebrána možnost tisku QR kódu pro zrušenou Účtenkovku.