Jestliže nechcete v současné době evidovat tržby, můžete režim EET v Dotykačce jednoduše vypnout. Vypnutí režimu EET provedete několika jednoduchými kroky přímo z hlavní obrazovky pokladny. Až bude evidence tržeb opět povinná, stejným způsobem evidenci tržeb zase zapnete:


  1. Na hlavní obrazovce Dotykačky otevřete postranní menu a přejděte do Nastavení aplikace.
  2. Vyberte Nastavení EET a deaktivujte volbu Fiskalizovat účtenky.


Od tohoto okamžiku nebude žádný vystavený účet odeslán na Finanční správu. Pro opětovnou fiskalizaci jednoduše volbu opět aktivujte. Pokladna bude fungovat stejně jako dosud, pouze nebude odesílat tržby na servery Finanční správy. Stejně jako pokladna, budou fungovat i ostatní aplikace a Vzdálená správa.


Jakmile fiskalizaci vypnete, u uzavřených účtů v pokladně a na vytištěných účtenkách nebude uveden Fiskální identifikační kód (FIK) ani Podpisový kód poplatníka (PKP).


Obrázkový postup, jak dočasně vypnout režim EET v Dotykačce najdete v online uživatelské příručce:
I když není evidence tržeb povinná, je vhodné ji nechat zapnutou, jako zálohu pokladních transakcí. Zůstane vám tak možnost porovnat tržby v pokladně s těmi evidovanými.