Jestliže nechcete již evidovat tržby, můžete režim EET v Dotykačce jednoduše vypnout. Vypnutí režimu EET provedete několika jednoduchými kroky přímo z hlavní obrazovky pokladny. Až bude evidence tržeb opět povinná, stejným způsobem evidenci tržeb zase zapnete:

  1. Na hlavní obrazovce Dotykačky otevřete postranní menu a přejděte do Nastavení aplikace.
  2. Vyberte Nastavení EET a deaktivujte fiskalizaci.


Od tohoto okamžiku nebude žádný vystavený účet odeslán na Finanční správu. Pokladna bude fungovat stejně jako dosud, pouze nebude odesílat tržby na servery Finanční správy. Stejně jako pokladna, budou fungovat i ostatní aplikace a Vzdálená správa.


Obrázkový postup, jak dočasně vypnout režim EET v Dotykačce najdete v online uživatelské příručce:1.1.2023, kdy dojde k vypnutí státní infrastruktury pro evidenci tržeb, bude režim EET v Dotykačce vypnut automaticky. Jako uživatel Dotykačky můžete tedy EET deaktivovat podle postupu v manuálu, a nebo nedělat nic a počkat na automatické vypnutí. Všechny ostatní funkce v Dotykačce zůstanou zachovány a budou fungovat dál.