Jestliže jste se setkali s tím, že vaši zákazníci nemohou registrovat účtenky do loterie Účtenkovka, zkontrolujte si prosím správné nastavení času ve vaší dotykové pokladně.


Pokud je v pokladně nastavené chybné časové pásmo, např. GMT+1, je účtenka pokladnou fiskalizována s časem posunutým jen o 1 hodinu, a nikoliv správně o 2 hodiny (naše časové pásmo). Na serveru finanční správy je však po evidenci účtenka automaticky uložena se správným pásmem. Proto při registraci účtenky do loterie není nalezena, jelikož se liší čas na účtence z pokladny a na účtence uložené na serveru finanční správy. Účtenky vystavené s tímto chybným časovým pásmem tak bude možné registrovat do Účtenkovky, pokud se zaregistrují s časem posunutým o hodinu dopředu.


Tento postup se týká jen 14" dotykových pokladen typ DOTPO1401 s verzí systému Android 4.x.


Jak správně nastavit čas a časové pásmo?

  1. Na hlavní obrazovce dotykové pokladny ťukněte na tlačítko pro zobrazení všech aplikací.

  2. Ze seznamu aplikací zvolte Nastavení.

  3. Vlevo vyberte položku Datum a čas.

  4. Nejdříve deaktivujte volbu Automatický datum a čas a poté ťukněte na Volba časového pásma a vyberte GMT+02:00 Středoevropský standardní čas (stejná volba pro letní i zimní čas).


  5. Nyní opět volbu Automatický datum a čas povolte. Pokladna by již měla mít nastavené správné časové pásmo. Změna na letní / zimní čas proběhne automaticky.