Innowacje:


Korekty:

  • Wyzerowanie ilości w formularzu przy załadowaniu bezpośrednio z wykazu pozycji
  • Korekty wizualne w szczegółach rachunku
  • Korekta błędu przy eksporcie raportów
  • Ukrycie przycisku produkt specjalny przy edycji istniejącej pozycji
  • Skopiowanie ceny sprzedaży z importu załadunku przy tworzeniu pozycji
  • Korekta możliwości załadunku kilku identycznych pozycji w ramach jednego importu załadunku
  • Korekta JPK eksportu
  • Skorygowano odczyt danych o firmie z polskiego rejestru w wykazie dostawców