Innowacje:


Korekty:

 • Skorygowanie błędu druku BT na Mobilnym kelnerze
 • Korekta kontroli danych z chmurą podczas kasowania bazy danych
 • Poprawienie kontroli dostępu punktów klienta na otwartym koncie
 • Skorygowanie błędu z wysyłaniem pustych dokumentów e-mailem
 • Umożliwienie ustawienia na koncie ponownie niższego rabatu (np. 20% na 15% poprzez zmianę klienta)
 • Dodanie zaokrąglenie do rachunku przy wystawieniu niezapłaconego rachunku
 • Poprawienie prawa użytkownika Druk zamknięć rachunków
 • Skorygowanie nieprawidłowego zagięcia separatora przy druku drugiej waluty na rachunku
 • Korekta błędu aplikacji przy używaniu klawiatury PLU
 • Skorygowanie zacięcia przy przechodzeniu pomiędzy kilkoma metodami płatności w dialogu płatności
 • Skorygowanie formatowania faktury na drukarkach Emar