Innowacje:

 • Dodano możliwość wprowadzenia rabatu w kwocie absolutnej z powodu nowej specjalnej pozycji

 • Zmieniono wygląd otwartych rachunków z wyborem planów w ustawieniu wyświetlania

 • Zmieniono korektę mapy stołów i przesunięto do oferty w ustawieniach aplikacji

 • Dodano wyświetlanie spisu rachunków przez długie przytrzymanie stołu z możliwością utworzenia nowego rachunku

 • W wyświetlanym otwartym rachunku dołączonym do stołu dodano przycisk utworzenia nowego rachunku do danego stołu (zmiany do istniejących rachunków zostaną zapisane)
 • Poprawiono przełączanie stron mapy stołów
 • Zoptymalizowano pracę z transakcjami baz danych
 • Przenoszenie danych o firmie do adresów zakładu w ostatnim kroku kreatora tworzenia kasy
 • Pokazowe pozycje poprawiono dla poszczególnych lokalizacji kasy
 • Zestawienie utargów poszerzone o filtr sprzedaży na miejscu / na wynos
 • Zestawienie utargów poszerzone o filtr sprzedaży zgodnie z fiskalizacją
 • Dodano separator zamówień przez nową specjalną pozycję
 • Umożliwiono ustawienie nowego rabatu odsetkowego na pozycję i rachunek przy użyciu API
 • Ograniczono wystawianie dokumentów ze starszą godziną w kasie w stosunku do poprzedniego rachunku
 • Dodano funkcje do bezpośredniego utworzenia produktu przez czytnik kodów kreskowych w zarządzaniu pozycjami
 • Zapisywanie informacji o transakcji płatności z terminala płatniczego
 • Dodano możliwość niewysyłania płatności elektronicznego bonu żywnościowego na dołączony terminal płatności
 • Dodano wsparcie do wprowadzania wymaganej ceny pozycji dla mobilnego kelnera
 • Dodano metodę płatniczą – przelew bankowy
 • Dodano uzupełniający tekst do wyboru państwa w pierwszym kroku kreatora uruchomienia
 • Dodano funkcję uzupełnienia uwagi do pozycji rachunku przez API
 • Ograniczono sprzedaż „-voucher” pozycji pod metodą płatności Kredit/Voucher


Korekty:

 • Poprawiono ewidencję utargów podczas anulowania rachunku metodą płatności Kredit/Voucher
 • Poprawiono druk paragonu w walucie EUR
 • Naprawiono zidentyfikowane problemy przy stosowaniu pomniejszonej stawki VAT do sprzedaży na wynos
 • Akceptowanie aktywnego wyboru produkcji również dla usuniętych pozycji
 • Ograniczono anulowanie odpisu przez pozostałe metody płatności
 • Poprawiono pracę z pozycjami przy częściowym anulowaniu rachunku
 • Poprawiono sposób obliczenia zysku w zestawieniu utargów systemu Dotykačka
 • Poprawiono powiadomienia z asystenta telefonicznego podczas zapisywania numeru telefonu bez numeru kierunkowego
 • Naprawiono korektę odjęcia klienta z otwartego rachunku
 • Ograniczono procedurę do wystawiania pustego rachunku
 • Poprawiono podpowiedzi uporządkowanych pozycji zgodnie z kolejnością alfabetyczną
 • Usunięto wyświetlanie BKP i PKP na dokumencie wysyłanym e-mailem