Innowacje:


Korekty:

  • Poprawiono eksport korekty magazynowej do xls/csv
  • Poprawiono problemy z wyświetlaniem przyjęcia na magazyn i korekty
  • Poprawiono możliwość przywrócenia skasowanej porcji
  • Zachowano wsteczną kompatybilność podczas dodawania nowych kolumn do importu pozycji
  • Korekta wyświetlanych danych na Dashboardzie (bez wyczyszczonych kas)