Innowacje:

 • Dodano funkcję wylogowania użytkownika przez wczytanie karty pracowniczej
 • Ustawienie zaokrągleń gotówki dla wybranych państw
 • Dodano opcję niefiskalizowania dokumentów oznakowanych Na wynos (na cały dokument)

 • Symbol zmienny odpowiadający numerowi dokumentu ustawiony wstępnie dla faktury płaconej przelewem (tylko w przypadku oddzielnej cyfrowej serii faktur)
 • Wymuszony wybór metody płatności po przerwaniu transakcji karty i powrocie do okna płatności
 • Uprawnienie do edycji mapy stołów powiązano ze „Zmianą ustawień aplikacji“
 • Druk potwierdzenia transakcji z terminali SumUp (od sterownika SumUp 1.1)
 • Wsparcie sprzedaży Na miejscu / Na wynos dla mobilnego kelnera
 • Dodano informacje o płatniku VAT do zarządzania podmiotami fiskalizującymi (upoważnienie)
 • Wsparcie do realizacji płatności kartą na mobilnym kelnerze
 • Dodano dialog wyboru metody płatności podczas wystawiania faktury na podstawie paragonu
 • Dodano blokowanie wystawienia faktury bez zadanego odbiorcy
 • Możliwy druk kopii wystawionej faktury z historii (nie dotyczy faktury na podstawie paragonu)


Korekty:

 • Ignorowanie etykiety „-depozyt“ ewidencjonującego błędne przyjęcie zaliczek
 • Skorygowano odłączanie Mobilnego kelnera podczas wystawiania dokumentu bez dostępu do Internetu
 • Ograniczono procedurę z wystawianiem pustego rachunku
 • Poprawiono błąd z awarią aplikacji Magazyn podczas tworzenia nowej pozycji w ramach przyjęcia na magazyn elektronicznego dowodu dostawy
 • Poprawiono błędne wysyłanie konfiguracji kasy po dodaniu nowego urządzenia w chmurze
 • Uniemożliwienie zmiany metody płatności w historii na straty znane
 • Poprawiono błędne wyrównanie tekstu z użyciem niewielkiej czcionki
 • Poprawiono wyświetlanie „niewidocznych“ drukarek i zadań drukowania w ustawieniu druku
 • Wyświetlanie stanu przez przytrzymanie pozycji sprzedaży nie wyświetla już stanu z usuniętych magazynów
 • Przerobiona kontrola licencji podczas aktywacji nowej kasy
 • Poprawiono niechciane wystawianie dokumentu bez fiskalizacji podczas sprzedaży pozycji ze składu
 • Raport przesunięć magazynowych i inwentaryzacji finansowej uporządkowany według nazwy
 • Druk loga wyjściowego na paragon zgodnie z ustawionym krajem
 • Naprawiono możliwą awarię aplikacji podczas pobierania stawek podatkowych