Innowacje:

 • Nowy wygląd
 • Dodano zarządzanie rezerwacją
 • Poprawiono wygląd paragonu
 • Poprawiono wygląd szczegółu pozycji
 • Kontrola zapisywania „eetsubjectid“ podczas importu pozycji
 • Włączenie wielu przyjęć na magazyn tego samego dostawcy i numeru faktury do jednego raportu
 • Udoskonalony wybór kolorów dla pozycji i kategorii
 • Dodana możliwość płatności wystawionych faktur za licencję kartą płatniczą
 • Preselekcja ostatnio wybranej stawki VAT podczas tworzenia pozycji
 • Uzupełniono uprawnienie do zmiany metody płatniczej do praw użytkownika DTK (od 1.223)


Korekty:

 • Korekta wyszukiwania i filtrowania w ramach wszystkich raportów
 • Esport rachunku dla Pohody uzupełniono o numer dokumentu
 • Poprawiono „Nazwa oddziału“ w ustawieniach kasy
 • Poprawiono funkcję „Wyzerowanie magazynu“
 • Korekta eksportu zestawienia „Marże“
 • Korekta przedziału czasowego podczas eksportu zestawienia „Spis VAT“