Nowości:


Korekty:

 • Ograniczenie niezapisania rachunku po płatności kartą (zostanie wydane dodatkowo)
 • Korekta możliwego zawieszenia się mapy stołów w trakcie pracy z rachunkami
 • Korekta druku opcji ze znakami diakrytycznymi na mobilnym kelnerze
 • Korekta możliwego zawieszenia się mobilnego kelnera podczas drukowania paragonu z drukarki bluetooth
 • Korekta braku możliwości przejścia w dialogu płatniczym z faktury z powrotem na paragon
 • Skorygowano wysyłanie informacji o sprzedaży w upoważnieniu podczas powtórnej fiskalizacji z historii
 • Ograniczono możliwości wystawienia nowego rachunku jako rachunku anulowanego
 • Rachunek anulowany bez fiskalizacji teraz automatycznie wstępnie skonfigurowany z wyłączoną fiskalizacją
 • Zachowanie prefiksu serii liczbowej dokumentów w przypadku zastąpienia kasy
 • Ograniczenie płatności straty przy regulowaniu dokumentu z historii
 • Korekta obliczenia w rozpisce VAT
 • Korekta obliczenia wysłanej ceny do drukarki przy udzieleniu zniżki lub zmiany porcji
 • Korekta wyświetlanych danych na fakturze z drukarki Emar (po wydaniu sterownika 1.5)
 • Uruchomiony druk faktury gastronomicznej na drukarce Posnet (po wydaniu sterownika 1.5)
 • Uruchomiono otwieranie szuflady kasy podczas otwierania/zamykania zmiany (po wydaniu sterownika 1.5)
 • Skorygowany błąd podczas zmiany szerokości papieru i druku testowego na drukarce Posnet (po wydaniu sterownika 1.5)