Nowości:

 • Import przyjęcia na magazyn Makro – Faktura
 • Raport inwentaryzacji zawiera nową kolumnę – wartość zapasów magazynowych
 • (Admin) możliwość edycji firmy z zestawienia chmury


Korekty:

 • Raportuje sprzedaną ilość przesuniętą pod Zestawienia magazynowe
 • Narzędzia analityczne – średnia wysokość paragonu teraz zaczyna się od zera
 • Skorygowano wygląd niektórych okien dialogowych na urządzeniach mobilnych
 • Korekta zmiany kolumn Całkowita cena i Cena sprzedaży w zestawieniach produktowych
 • Skorygowany możliwy błąd przy imporcie przyjęcia na magazyn
 • Skorygowano import składu
 • Zezwolono na wprowadzanie przecinka podczas wprowadzania monitorowania ilości
 • Skorygowano import dostawców w kodowaniu Windows-1250
 • Skorygowano wyświetlanie waluty w magazynach


Zmiany:

 • Skorygowano sumowanie przyjęcia na magazyn zgodnie z pracownikami
 • Wyświetlanie zestawienia ze strony Spis VAT tylko dla klientów z < 50 000 paragonami w ciągu półrocza