Nowości:

 • Korekty powiązane z GDPR + nowy audyt w zestawach
 • Generowanie wypłaty i potwierdzenia odbioru w PDF po przyjęciu na magazyn i przesunięciu
 • Dodany filtr czasowy do zestawu przesunięć magazynowych
 • Nowy zestaw produktowy Dodana ilość
 • Dodanie podpowiedzi do kolumny Różnica finansowa w PC w zestawieniu inwentaryzacji


Korekty:

 • Korekta wyświetlania godzinowego zestawienia sprzedaży przy liczbach ujemnych
 • Korekta wyświetlania zestawienia faktur u klientów z wypełnionym numerem REGON bez zer początkowych
 • Korekta generowania eksportu zestawienia Stan magazynu
 • Korekta eksportu typu płatności w zestawieniach
 • Skorygowano logowanie do VS po błędnym wprowadzeniu hasła
 • Korekta edycji klientów przez oznaczenie zbiorowe
 • Korekta braku możliwości zapisania przesunięć magazynowych po odebraniu pozycji
 • Uzupełniono tłumaczenia


Zmiany:

 • Pobranie godzinowego zestawienia sprzedaży z zestawienia
 • Kolumna w zestawieniu inwentaryzacji Różnica w PC bez VAT przejmowana do Różnicy finansowej w PC