Nowości:

 • Wydanie aplikacji dot. rezerwacji
 • Możliwość wyłączenia automatycznego wyświetlania mapy stołów po zamknięciu rachunku
 • Ustawienie terminu płatności faktury na datę wystawienia w przypadku wybrania gotówki i karty płatniczej
 • Druk informacji „kopia” do powtórnego druku dokumentu z historii
 • Korekta wyglądu zestawienia klientów
 • Korekty powiązane z RODO
 • Druk inwentaryzacji finansowej
 • Dezaktywacja mobilnego kelnera wyłączy rejestrację kasy w sieci lokalnej (usługę NSD)


Korekty:

 • Skorygowano wczytywanie punktów lojalnościowych przy płatności kartą
 • Skorygowano kopiowanie wystawionych paragonów z mobilnego kelnera do chmury Dotykačka
 • Skorygowano kopiowanie zalogowanego użytkownika z mobilnego kelnera na wystawiony rachunek
 • Korekta druku zalogowanego użytkownika na zamówieniu
 • Korekta zmiany dokumentu na liczbę dodatnią w razie dopłaty niewypłaconego storno
 • Kopiowanie transakcji do terminala płatności również w razie dzielenia rachunku
 • (PL) ustawienie polskiej fiskalizacji i waluty przy wyborze kreatora w j. polskim
 • (PL) informacja o nieprawidłowym wprowadzeniu NIP w kreatorze systemu Dotykačka
 • Korekta błędów marginalnych


Zmiany:

 • Druk numeru zamówienia na rachunku jest teraz opcjonalny (wyjściowe ustawienie wyłączono)
 • Aktywny wybór „Pracuj z cenami netto” teraz oblicza VAT od ceny netto
 • Wykonanie odpisu nie wlicza się do raportu sprzedaży
 • Wyświetlenie klucza licencyjnego kasy na ekranie, informującego o kończącej się licencji