Nowości:

  • Skrzynka na wiadomości z informacjami dla użytkownika
  • Raport z inwentaryzacji uzupełniony o wiersz sumaryczny
  • Wybór danych w zestawach uzupełniony o możliwość wprowadzenia godziny
  • Zarządzanie tokenami APT i dodanie ekranu autoryzacyjnego dla połączenia zewnętrznego


Korekty:

  • Skorygowano kasowanie klienta
  • Skorygowano wyświetlanie licencji w zestawieniu faktur niektórych klientów
  • Zmiana eksportów do xml systemów księgowych Pohoda i Money S3
  • Zmiana funkcjonalności prawa użytkownika „wyświetlanie różnicy” inwentaryzacji
  • Korekty wyglądu w interfejsie mobilnym