Vylepšení

  • Hromadná inventura pomocí čtečky čárových kódů
    Po načtení čárového kódu se vždy přidá jedna jednotka daného produktu. Množství lze dále upravit tlačítky či zadat pomocí klávesnice.

  • Hromadné naskladnění pomocí čtečky čárových kódů s možností zadat nákupní cenu bez DPH.
  • Zobrazování informačních bublin v případě úspěšně provedené operace.