Vylepšení

  • Průběžné ukládání inventury
    Při inventuře je průběžně ukládán její stav. Pokud tedy např. omylem zavřete aplikaci Sklad, nebo z nějakého důvodu aplikace sama ukončí činnost, poslední stav inventury zůstane uložený. Jakmile znovu spustíte inventuru tlačítkem ZAČÍT INVENTURU, budete upozorněni na rozpracovanou inventuru a můžete ji tak dokončit.

  • Přihlášení uživatele do skladové aplikace nyní používá shodnou přihlašovací obrazovku jako aplikace Dotykačka.

  • Při naskladnění vyráběných produktů se vypočítává nákupní cena položky na základě množství odtěžovaných surovin a jejich nákupních cen.
  • Přidána podpora pro uživatelské oprávnění provádět skladové korekce.