Vylepšení:


Opravy:

  • Oprava výpočtu finančního rozdílu v detailu inventury
  • Oprava prohozených sloupců prodejní a celkové ceny v sestavách Top zákazníci, Top zaměstnanci a Tržby zákazníci
  • Opraveno hlídání marže při import naskladnění
  • Opravena chyba s formátováním dat na cenovkách 60x40 mm
  • Opravena chyba s vymazáním informace o výrobě při přeuložení položky
  • Opraveny možné problémy s nezasílání skladové notifikace
  • Zamezeno vytvořit playlist pro zák. displej bez vloženého média
  • Opraveny chyby se zobrazením dodavatelů v sestavě Dodavatelé
  • Úprava filtru výběru pokladen v sestavách pro nezahrnování dat z již smazaných pokladen