Novinky:

Úpravy související s GDPR + nový audit v sestavách

Generování výdejky a dodejky v PDF pro naskladnění a přesun

Přidán časový filtr pro seznam skladových přesunů

Nová produktová sestava Prodané množství

Přidání ikonky s nápovědou pro sloupec Finanční rozdíl v PC v seznamu inventury


Opravy:

Oprava zobrazení hodinového přehledu prodeje při záporných hodnotách

Oprava zobrazení přehledu faktur u zákazníků s IČ vyplněným bez počátečních nul

Oprava generování exportu sestavy Stav skladu

Oprava exportu typu platby v sestavách

Opraveno přihlašování do Vzdálené správy po chybném zadání hesla

Opravena úprava zákazníků přes hromadný výběr

Oprava nemožnosti uložit skladový přesun po odebrání položky


Změny:

Odebrání hodinového přehledu prodeje ze sestav

Sloupec v seznamu inventury Rozdíl v PC bez DPH přejmenován na Finanční rozdíl v PC