Nové funkce

  • Přidána podpora pro řez papíru na podporovaných tiskárnách
  • Vylepšené vyhledávání pokladen. Při hledání se dříve nalezené pokladny ze seznamu nesmažou.
  • Tlačítko pro zobrazení seznamu kategorií produktů


Opravy

  • Problém s pádem aplikace při nastavení tisku přes Bluetooth
  • Problém s pádem aplikace po přidání či odebrání položky z účtu (tlačítka +/-).
  • Problém se spojením na server s IPv6 adresou
  • Zvuková odezva při účtování
  • Pád aplikace po chybě v tisku účtenky
  • Problém, kdy zaparkování prázdného účtu tlačítkem zpět způsobilo uložení prázdného účtu