Sự chênh lệch giữa doanh số bán hàng trong máy tính tiền và máy chủ Quản trị Tài chính được gây ra bởi cái tên "bản sao thu nhập". Tại sao chúng được tạo ra?


Việc sao chép là một thuộc tính chung có thể xảy ra trong quá trình định giá mỗi khi giao tiếp với các máy chủ Quản trị Tài chính khác. Một sự trùng lặp điển hình có thể xảy ra khi máy tính tiền gửi một tài liệu được ghi lại, nhưng không nhận được mã tài chính hóa từ máy chủ trong khoảng thời gian xác định. Trong trường hợp đó, một mã PKP ngoại tuyến được in ra và biên lai được tự động nạp vào sau đó. Các biên lai này được tự động nạp vào hóa đơn mỗi 30 phút.


Khi biên lai gốc được chấp nhận bởi máy chủ Quản trị tài chính nhưng không được xử lí và được gửi lại trong thời gian đó, máy tính tiền không nhận tin nhắn vì lí do kết nối chậm hay tin gửi đi bị lặp, sự trùng lặp sẽ xảy ra. Đây là một giao diện tiêu chuẩn được định nghĩa trong các thông số kỹ thuật của truyền thông ERS.


Khi có một tin nhắn báo trùng lặp sau một lần bán, số tiền bán đó sẽ được cộng vào Tổng số tiền và Số lượng bán hàng trong đơn đăng ký ERS trên trang web thuế một lần. Tất cả các tin nhắn sẽ được hiển thị trong hồ sơ Thông tin chi tiết về bán hàng và trong ứng dụng ERS. Chúng được đánh dấu thích hợp trong việc sao chép cột (0 hoặc 1).


Biên lai nhiều lần được ghi lại dưới dạng một bản sao và được đánh dấu bằng một đặc tính gửi lặp đi lặp lại. Những biên lai này được lọc tự động bởi Quản trị Tài chính và không làm tăng thêm doanh thu Từ trang web thuế bạn có thể tải xuống xuất khẩu bán hàng hàng ngày và so sánh nó với dữ liệu trong TouchPo Cloud.


Trên trang web thuế bạn có thể đăng ký xuất dữ liệu liên quan mà trong đó các trùng lặp có thể tìm ra. Tài liệu được chuẩn bị để tải xuống trong vài ngày. Trong giao tiếp với mục Quản trị Tài chính, biên lai bị trùng lặp là một điểm chung.


ự chênh lệch giữa doanh số bán hàng trong máy tính tiền và máy chủ Quản trị Tài chính được gây ra do việc sử dụng dữ liệu không phù hợp trong TouchPo Cloud


Một nguồn chênh lệch khác có thể là khi báo cáo tổng quan về bán hàng thu được từ TouchPo Cloud không chính xác. Khi sử dụng xuất khẩu tổng quan về bán hàng cơ bản trong TouchPo Cloud, bạn sẽ nhận ra nó cũng bao gồm doanh số bán hàng có biên lai không được định giá. Vì vậy, nếu bạn sử dụng chức năng không phải để định giá biên lai hay hóa đơn thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, bất kỳ sự so sánh nào với tổng quan trên trang web Quản trị Tài chính thường là điều không thể.


Chính vì vậy, sự so sánh với các doanh số không được định giá trên trang web quản trị tài chính, chúng tôi đã đề xuất chỉ nên sử dụng bộ phân bổ VAT và áp dụng bộ lọc định giá. Bằng cách thực hiện việc này, chỉ có doanh thu được định giá hiển thị hoặc xuất khẩu và sau đó bạn có thể so sánh chúng với các bản ghi Quản trị Tài chính.


poznamka

Ghi chú
Thông tin về cách biên lai được xử lý bởi mục Quản trị tài chính - có thể được tìm thấy trong tài liệu này (czech).