Pokud se vám při práci s platebním terminálem přeruší spojení, kolečko v dialogovém okně se bude točit déle než je obvyklé a platební terminál nebude reagovat (na displeji nebude nic zobrazeno). V takovém případě se zobrazí chybové hlášení Chyba v komunikaci s platebním terminálem:


_j6Bfx0e0cSllQH_HdbrZWX5Z5g4B54Acw.png


Řešením je v tomto případě vypnutí/zapnutí pokladny a restart platebního terminálu. Pokladnu vypnete a zapnete dlouhým stlačením vypínače na zadní straně pokladny a restart platebního terminálu provedete současným stlačením žlutého tlačítka a tlačítka s tečkou po dobu 2-3s.


yeoZ_ftPLEJV4o1Qbj5RuKzgrj7Zl_N0NA.jpeg